“Loof de HEERE, roep Zijn Naam aan,
maak Zijn daden bekend onder de volken.”

Psalm 105:1

Het is de missie van TWR om mensen dichtbij en ver weg te bereiken met Gods goede nieuws! Vanuit de Bijbelse opdracht laten we het Woord van God overal horen. De hoop die je kunt putten uit het Evangelie stralen wij uit én zenden wij uit – hoe dan ook. Waar dan ook. Voor iedereen. TWR Bron van hoop!

In september 2023 heeft Marcel zijn aanstelling als IT System Administrator bij TWR Europa en CAMENA (Centraal-Azië, Midden-Oosten, Noord-Afrika) ontvangen. Om te kunnen starten met dit werk, zijn wij op zoek naar mensen die ons financieel willen ondersteunen, om zo te helpen het Evangelie te verspreiden.

Netwerkinfrastructuren spelen ook binnen zendingsorganisaties een steeds groter wordende rol. In 1998 is Marcel gestart in de IT bij een grote scholengemeenschap als netwerk- en systeembeheerder. Zijn jarenlange ervaring en opgedane kennis in de ontwikkeling en het beheren van complexe IT-infrastructuren wil hij in gaan zetten bij TWR. Bij de productie en distributie van de (radio) programma’s is IT een steeds grotere rol gaan spelen. Het beschikbaar zijn en het veilig houden van deze IT-infrastructuren is van groot belang. Hierop zal hij zich samen met de andere IT specialisten van TWR wereldwijd gaan richten.

Bekijk de video van TWR waar Ben uitlegt welke rol IT speelt bij de verspreiding van het evangelie.

Giften ter ondersteuning van ons werk bij TWR kunnen als volgt worden overgemaakt:
IBAN: NL75 INGB 0000 772342 ten name van: TWR.
Onder vermelding van “Projectnr. 11031, IT System Administrator”