In de video “Doeltreffend Toegerust” laat Ben zien welke rol IT speelt bij het werk van TWR. Wanneer het benodigde budget is toegezegd, dan kan Marcel starten met dit mooie werk en zal Ben een directe collega worden. Het IT-team van TWR zorgt voor een betrouwbare en veilige infrastructuur. Op deze manier kunnen moderne media worden gebruikt voor de verspreiding van het evangelie van Jezus Christus.

Werk mee om de verspreiding van het evangelie mogelijk te maken door het werk van Marcel te ondersteunen.